Programma

Dag 1

9.00 – 17.00 uur

Plenaire sessies:
  • Pathogene micro-organismen: een overzicht
  • Microbiologische technieken en diagnostiek
  • Principes van antibiotische therapie
Werkgroepen:
  • Bloedbaaninfecties
  • Luchtweg- en KNO-infecties
  • CZS-infecties
  • Infecties van botten, gewrichten, huid en weke delen.
  • Vanaf 18.00 avondprogramma met diner.

Dag 2

9.00 – 17.00 uur

 Plenaire sessies:
  • Resistente micro-organismen
  • Reserve antibiotica & antibiotic stewardship
  • Farmacokinetiek en farmacodynamiek van antibiotica
  • Principes van therapeutic-drugmonitoring
Werkgroepen:
  • Antibioticabeleid onder bijzondere omstandigheden (immuungecompromitteerd; kunstmateriaal)
  • Behandeling van neonatale infecties
  • Antibiotische therapie bij urineweginfecties en infecties met resistente micro-organismen.
  • Therapeutic drug monitoring.